‘ผ้าอนามัย’ ในชั่วชีวิตของคนจำนวนหนึ่ง จะต้องมีค่าใช้จ่ายกว่าห้าสิบปี ไม่ว่าเงินนั้นจะจำเป็นหรือไม่ แต่ถ้ามีประจำเดือนแล้ว เงินส่วนนั้นก็ต้องเลือกใช้มาเป็นอันดับแรกในทันที จะดีกว่าไหม หากมีสวัสดิการด้านสาธารณะสุขที่สามารถเข้าถึงได้ผ้าอนามัยได้โดยฟรี ในฐานพลเมืองของประเทศชาติ เพราะหวังว่าเราทุกคน จะได้ไม่ต้องเหนื่อยกับชีวิตมากเกินความจำเป็น

หมายเหตุ : สารคดีชิ้นนี้อยู่ในโครงการ Journalism that Builds Bridges (JBB)