เลือกตั้ง

นอกจากการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 ที่จะถึงนี้ เดือนพฤษภาคมก็ยังมีอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญต่อเหล่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเช่นเดียวกัน นั่นคือวันพืชมงคล เพราะด้วยความเชื่อของคนไทยที่มักจะยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การถือเอาวันที่นับว่าเป็นฤกษ์ที่ดีในการเริ่มกระบวนการเพาะปลูกจึงเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญอยู่ไม่น้อย เนื่องจากทุกคนต่างทราบกันดีว่าการทำนานั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี หรือแม้แต่สภาพอากาศที่ไม่สามารถคาดเดาได้ การยึดถือเอาความเชื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเพาะปลูกจึงอาจเป็นสิ่งที่ยังพอทำให้รู้สึกสบายในขึ้นมาบ้าง

เพราะด้วยการทำนาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เกษตรกรรวยขึ้นได้ ด้วยปัจจัยทางการลงทุนต้องใช้เงินจำนวนมาก กระบวนการเพาะปลูกที่ใช้เวลายาวนาน อีกทั้งข้าวที่เก็บเกี่ยวมานั้นไม่สามารถขายได้ในราคาที่ดีมากนัก และถ้าหากพื้นฐานทางการเงินไม่ดี นั่นหมายความว่าจะต้องหางานเสริมทำเพื่อนำเงินส่วนนั้นมาปลูกข้าวไว้สำหรับขายและกินในครอบครัว ซึ่งในบางรายกลับต้องพยายามมากกว่านั้นอีกเป็นเท่าตัว จึงต้องเลือกใช้หนทางสุดท้ายคือการกู้เงินจากด้านนอกเข้ามาเป็นต้นทุนสำหรับปลูกข้าวใน และไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี ชาวนาไทยก็ยังคงจนอยู่เช่นเคย

การเลือกตั้งกับชาวนา
การเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยว

เลือกตั้งเปลี่ยนอนาคต

เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วัน คนไทยทั้งประเทศก็จะได้เป็นคนกำหนดอนาคตปากท้องของตัวเองแล้ว เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่ละพรรคการเมืองต่างพากันประกาศนโยบายออกมาอย่างเต็มที่ วันนี้ เดอะลาวเด้อ จึงอยากพาทุกคนมาสำรวจนโยบายเด่นๆ ด้านการเกษตรจากแต่ละพรรค ที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือให้ชาวนาไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น เพราะเพียงแค่การรับประกันราคาข้าวคงไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาเหล่านี้ยืนขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง

พรรคพลังสังคมใหม่ – นโยบายปุ๋ยคนละครึ่งที่พึ่งเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกร โดยจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ปุ๋ยที่มีราคาถูกลง เพื่อลดต้นทุนการการผลิต และเพิ่มรายได้จากการเพาะปลูก

พรรคภูมิใจไทย – นโยบายปุ๋ยดี ราคาถูก โดยนโยบายนี้จะเน้นการลดต้นทุนกลุ่มการผลิตปุ๋ยเคมี ประมาณ 1,016 ราย และผู้ประกอบการร้านค้าปุ๋ยเคมีการเกษตรประมาณ 40,475 ราย เพื่อให้มีต้นทุนสินค้าที่ราคาถูกลง และเกษตรกรประมาณ 12 จะสามารถซื้อปุ๋ยสำหรับการเกษตรได้ในราคาที่ถูกลงถึง 50%

พรรคประชาชาติ – นโยบายปุ๋ยฟรี ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร เพื่อที่จะเพิ่มรายได้จากการเพาะปลูก

พรรครวมไทยสร้างชาติ – โครงการลดต้นทุนเกษตรกร โดยจะเน้นช่วยเหลือให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่ถูกลง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลผลิตที่ได้ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

พรรคก้าวไกล – นโยบายลดต้นทุนการเกษตร โดยจะเน้นการแก้ไขปัญหาต้นทุนเกษตรที่เพิ่มสูง ทําให้เกษตรกรไทยอยู่ในวังวนของหนี้สินจากการทำเกษตร เนื่องจากไม่สามารถหากำไรจากการเกษตรได้ รัฐจึงจำเป็นต้องช่วยเหลือต้นทุนสำคัญ เช่น แหล่งน้ำ ปุ๋ยเคมี หรือ เครื่องจักรการเกษตร ที่จะช่วยให้ เกษตรกรกลับมามีรายได้เพียงพอ จากการทำเกษตรได้

พรรคไทยสร้างไทย – นโยบายการตั้งโรงงานปุ๋ยแห่งชาติ ซึ่งจะเน้นให้มีโรงงานผลิตปุ๋ยสำหรับใช้เอง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่าง โพแทสเซียมและหินฟอสเฟต เพื่อเป็นการลดต้นทุน และส่งเสริมให้ปุ๋ยมีราคาที่ถูกลง

พรรคพลังประชารัฐ – นโยบายช่วยเหลือให้ทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยจะเป็นการให้เงินทุนสนับสนุนแก่เกษตรกรครัวเรือนละ 30,000 บาท ประมาณ 7.5 ล้านครัวเรือน / นโยบายลดต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวให้ชาวนาที่จะเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวให้แก่ชาวนาจำนวน 2,000 บาทต่อไร่ และไม่เกิน 15 ไร่ / โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง จะเน้นการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถซื้อปุ๋ยได้ในราคาที่ถูกลง 50% และจัดตั้งกองทุนปุ๋ยประชารัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านปริมาณและราคา

พรรคสามัญชน – นโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีสิทธิในการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ปลูกกิน แลกเปลี่ยน และซื้อขายได้อย่างอิสรเสรี โดยไม่ถูกควบคุม และผูกขาดเมล็ดพันธุ์เอาไว้เฉพาะในร้านค้าของนายทุนและบรรษัทข้ามชาติ เพราะพืชพันธุ์และทรัพยากรจากธรรมชาติเหล่านี้เป็นของทุกคน

พรรคพลังเพื่อไทย – นโยบายลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร

อุปสรรคกับการทำนา

เพราะปัญหาหลักที่ชาวนาต้องเผชิญ ส่วนใหญ่ล้วนมาจากการที่ต้นทุนทางการผลิตนั้นมีราคาที่แพงจนไม่สามารถจ่ายได้ หรือในส่วนของเครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้มีอยู่ในทุกครัวเรือน จึงทำให้ต้องว่าจ้างจากผู้อื่นที่มีอยู่ครบครัน อีกทั้งแรงงานที่มีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากการทำนาเป็นงานที่ใช้แรง หากขาดส่วนนี้ไป นั่นหมายความว่าผู้ที่เป็นเจ้าของอาจต้องเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจากนโยบายทั้งหมดที่ถูกหยิบยกขึ้นมานี้ นับเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งที่จะเข้ามาบรรเทาทุกข์ให้เหล่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพียงเท่านั้น เดอะลาวเด้อจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะสามารถเปลี่ยนชีวิตพี่น้องชาวนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม

อ้างอิง

นโยบายพรรคการเมือง