Pride month flags

เป็นที่ทราบกันดีว่าในเดือนมิถุนายนของทุกปีจะเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของกลุ่มคนผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากทางสังคม และแสดงออกถึงการเป็นตัวของตัวเองได้อย่างอิสระ ตามเพศสภาพที่ตนเลือก

Pride Month คืออะไร?

Pride Month นั้นเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองถึงความสำเร็จและความก้าวหน้าในมิติของการขับเคลื่อนสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เปรียบเสมือนหนึ่งในประเด็นการเมืองที่มีความสำคัญอยู่ไม่น้อย เนื่องจากประชากรของคนกลุ่มนี้ล้วนเป็นกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงภาพของประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม ที่ไม่เพียงแต่กลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนเวทีที่ให้กลุ่มคนชายขอบได้ออกมามีตัวตนในสังคม

A flag of pride month
ธงสีรุ้งที่เป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงความเป็นกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศ รูปภาพโดย Brielle French

ทำไมต้องเป็นเดือนมิถุนายน?

เริ่มต้นจากเหตุการณ์จลาจลสโตนวอลล์ (Stonewall Riots) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ปี 1969 ในเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจและกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศที่กำลังเที่ยวบาร์ Stonewall Inn ย่านกรีนวิชวิลเลจ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นชนวนจุดไฟให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศออกมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิของตน ก่อนจะมีการเดินขบวนครั้งแรกใน 3 เมืองใหญ่อย่าง ลอสแอนเจลิส ซานฟรานซิสโก และชิคาโก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 1970

ซึ่งนับได้ว่าการเดินขบวนครั้งนี้เป็นเสมือนการเหลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ และเหล่ากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเองก็เริ่มได้รับการยอมรับขึ้นมาเรื่อยๆ จนในปี 2000 ประธานาธิบดีบิล คลินตัน ได้ประกาศให้เดือนมิถุนายนเป็น เดือนแห่งความภูมิใจของชาวเกย์และเลสเบี้ยน และในเวลาถัดมา ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ก็ได้ประกาศให้เดือนมิถุนายนเป็น เดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาวหลากหลายทางเพศ ในปี 2009

บทบาทของ LGBTIQN+ ในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยของเรานั้นก็มีประชากรของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายอาศัยอยู่ไม่น้อย และคนกลุ่มนี้ก็ได้เข้ามามีบทบาททางสังคมในหลายๆ ด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับกับความสวยงาม หรือแม้แต่การประกวดนางงามข้ามเพศอย่าง Miss Tiffany Universe อันเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เปรียบเสมือนการที่สังคมได้เปิดประตูให้ผู้คนที่มีความหลากหลายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศ

แต่อย่างไรก็ตาม บางอาชีพยังคงปิดกั้นโอกาสของคนกลุ่มนี้อยู่ และถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของกลุ่ม LGBTIQN+ แต่การยอมรับในสังคมกลับไม่ได้เป็นไปในวงกว้างเท่าที่ควร เราจะสังเกตุเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบางครอบครัวยังคงกดดันให้ลูกของตนใช้ชีวิตตามเพศกำเนิด หรือแม้กระทั่งบางคนที่สามารถเปิดรับความแตกต่างได้ แต่กลับปฏิเสธที่จะยอมรับสมาชิกในครอบครัวของตน สำหรับประเทศไทยนั้นยังคงมีอีกหลายมิติที่กลุ่มคนเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ โดยหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือกฎหมาย ที่ต้องใช้กระบวนการและระยะเวลาอันยาวนานในการเรียกร้องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

และสำหรับในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครฯ การแสดงออกถึงตัวตนของกลุ่มคน LGBTIQN+ อาจเป็นเรื่องที่เห็นได้อย่างชินตา หากแต่เมื่อเปรียบเที่ยบกับสังคมชนบทในต่างจังหวัดนั้นราวกับเป็นการเสี่ยงโชค เนื่องจากในบางพื้นที่ผู้คนยังไม่เข้าใจถึงความหลากหลายของเพศสภาพเท่าที่ควร อาจทำให้คนกลุ่มนี้มีอคติต่อสังคม LGBTIQN+ และยังไม่เปิดใจยอมรับในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง

แต่ก็ใช่ว่าสถานณ์การจะแย่ลงเรื่อยๆ เพราะไม่กี่ปีมานี้เราต่างเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้คนจะรู้ถึงความสำคัญและสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศมายิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าตามต่างจังหวัดเริ่มมีพื้นที่ให้กลุ่ม LGBTIQN+ ได้แสดงออก มีงาน Pride parade ที่เฉลิมฉลองถึงความภาคภูมิใจของเพศสภาพที่ตนเองเลือก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในมิติของการเลือกปฏิบัติ กฎหมาย วัฒนธรรม และการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันโดยปราศจากอติแห่งเพศ

A parade of Pride Month
Pride Parade รูปภาพโดย Mercedes Mehling

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจในประเด็นแห่งความหลากหลาย สื่อต่างๆ เองก็เริ่มนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางที่บวกมากยิ่งขึ้น ต่างจากเดิมที่มีบทบาทให้กลุ่ม LGBTIQN+ ได้เป็นเพียงแค่ตัวตลก หรือส่วนประกอบหนึ่งของสังคมที่ไม่ได้มีความสำคัญ ซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ก็นับได้ว่าเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดี และเป็นแสงสว่างที่จะนำทางไปสู่สังคมแห่งความเท่าเทียมที่ทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจ และอย่างไรก็ตาม เดอะลาวเด้อ ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่สนับสนุนสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่เสมอ

อ้างอิง

Pride Month : เดือนแห่งความหลากหลาย สายรุ้งและความรุ่งเรือง LGBTIQN

‘Pride Month’ คือเดือนอะไร? ทำไมถึงสำคัญกับชุมชน LGBTQ+